img

ĮSTATAI

ĮSTATAI

Kviečiame susipažinti su Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos įstatais. 

Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga – suvereni, savarankiška ir savaveiksmė Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta organizacija, veikianti teritoriniu pagrindu, jungianti, atstovaujanti ir ginanti Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga) narių vertybes, tikėjimo ir sąžinės laisvę, prigimtines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

Oficialus sutrumpintas Profesinės sąjungos pavadinimas yra pirmosios pavadinime esančių žodžių raidės – LKDPS.

LKDPS_įstatai_ projektas_210622