paremk

Kiekviena parama yra svarbi tolesnei LKDPS veiklai: atstovauti, saugoti ir ginti organizacijos narių krikščioniškas vertybes ir dorybes, tikėjimo ir žodžio laisvę, prigimtines, šeimos, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus, o taip pat puoselėti krikščionių tikėjimo vertybėmis grindžiamą solidarumą. Taip pat skatinti visapusį organizacijos narių ir visuomenės švietimą, skleisti krikščionišką socialinį mokymą, ugdyti pagarbos ir pasitikėjimo santykį, propaguoti pagarbą žmogaus orumui, puoselėti dorybėmis grįstas nuostatas, veikimo būdus, siekius ir bendrąjį visuomenės gėrį.


Kviečiame Jus pagal galimybes prisidėti prie LKDPS veiklos finansine vienkartine ir/ar periodine parama. 

 

Informacija vienkartinei paramai:

Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga

Įmonės kodas: 305844134

Sąskaitos nr. LT83 7300 0101 6894 3462, 

Swedbank, AB,  banko kodas: 73000

SWIFT Kodas: HABALT2

 

 

Informacija periodinei paramai
LKDPS-PERIODINIO-MOKĖJIMO-INSTRUKCIJA